जिल्ह्यात 1 हजार 989 मतदान केंद्रावर करण्यात आले वेब कास्टिंग

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | जिल्ह्यातील जळगांव व रावेर या दोनही मतदार संघातील 13 मे रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. मतदान प्रक्रिये दरम्यान घडणारे अनुचित प्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रथ्मच वेब कास्टिंगची सुविधा करण्यात आलेली होती. या वेब कास्टिंगचे लाईव्ह प्रसारण पाहणेसाठी अल्प बचत भवन येथे स्वतंत्र कंट्रोल रुम उभारण्यात आले होते. जिल्ह्यातील दोन्ही मतदार संघात 01 हजार 989 मतदान केंद्रावर लाईव्ह वेब कास्टिंग करण्यात आले. त्यात जळगांव लोकसभा मतदार संघातील जळगांव शहर विधानसभा मतदार संघात 182 मतदान केंद्रे, जळगांव ग्रामीण विधानसभा मतदार संघात 170 मतदान केंद्रे, अमळनेर विधानसभा मतदार संघात 160 मतदान केंद्रे, एरंडोल विधानसभा मतदार संघात 145 मतदान केंद्रे, चाळीसगांव विधानसभा मतदार संघात 170 मतदान केंद्रे, पाचोरा विधानसभा मतदार संघात 166 मतदान केंद्रे असे एकुण जळगांव लोकसभा मतदार संघात 993 मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी वेब कास्टिंग करण्यात आले.
रावेर लोकसभा मतदार संघातील चोपडा विधानसभा मतदार संघात 160 मतदान केंद्रे, रावेर विधानसभा मतदार संघात 150 मतदान केंद्रे, भुसावळ विधानसभा मतदार संघात 207 मतदान केंद्रे, जामनेर विधानसभा मतदार संघात 165 मतदान केंद्रे, मुक्ताईनगर विधानसभा मतदार संघात 162 मतदान केंद्रे, मलकापुर विधानसभा मतदार संघात 152 मतदान केंद्रे असे एकुण रावेर लोकसभा मतदार संघात 996 मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी वेब कास्टिंग करण्यात आले. जळगांव लोकसभा मतदार संघातील मतदान केंद्रावरील सुश्म हालचाली टिपण्यासाठी जळगांव लोकसभा मतदार संघात येणाऱ्या सर्व विधानसभा मतदार संघातील मतदान केंद्रावर एकुण 262 सुश्म निरीक्षक नेमण्यात आले होते, तर लोकसभा मतदार संघात 528 सूक्ष्मनिरीक्षकांची नेमणुक करण्यात आलेली होती.

Protected Content