पारोळा येथे मुख्य रस्ते व चौक सुशोभिकरणासाठी नव्याने निधी मंजूर

पारोळा – लाईव्ह ट्रेंडस न्युज प्रतिनिधी । आमदार चिमणराव पाटील यांच्या प्रयत्नातून शहरातील मुख्य रस्ते व चौक सुशोभिकरणासाठी नव्याने ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

शहरातील मुख्य चौक व इतर गावातील व कॉलनी परिसरातील मुख्य रस्त्यांची मोठी दुरावस्था झालेली होती. या चौकांची व रस्त्यांची तातडीने दुरूस्ती यासाठी आमदार चिमणराव पाटील यांचेकडे शहरवासियांकडुन मोठी मागणी होत होती. आमदार  चिमणराव पाटील यांच्या प्रयत्नांनी गेल्या काळात शहरात रस्ते विकासासाठी ४ कोटी, जलतरण तलाव बांधकामासाठी २.५० कोटी, शहरासाठी अत्यंत ज्वलंत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी ४५ कोटी तर आता परत शहराचा विकासात अधिक भर करण्यासाठी मुख्य चौक सुशोभिकरण व मुख्य रस्ते बांधकामासाठी तब्बल ५ कोटी रूपयांचा निधी मंजुर झाला आहे.

यात शहरातील आझाद चौक सुशोभिकरणासाठी – ५० लक्ष, झपाट भवानी चौक सुशोभिकरणासाठी – ५० लक्ष, मोठा महादेव चौक सुशोभिकरणासाठी – २५ लक्ष, शनिमंदीर भागातील तुकाराम महाराज चौक सुशोभिकरणासाठी – २५ लक्ष, गट नं. १३८ या ओपन स्पेस मध्ये गार्डन विकसित करणेसाठी – ५० लक्ष, गट नं.७६८ या ओपन स्पेस मध्ये गार्डन, जिम व वाचनालय विकसित करणेसाठी – ५० लक्ष, शहरातील पीर दरवाजा ते नगरपरिषद ते पाताळेश्वर मंदीर प्रवेशव्दारापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणेसाठी – ८२ लक्ष, कजगांव रस्ता ते आर.सी.पाटील यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणेसाठी – ३७ लक्ष, बँक आॕफ महाराष्ट्र ते मोठा महादेव चौकापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणेसाठी – १६ लक्ष, जगमोहनदास नगर भागातील एल.बी.नेतकर यांच्या घरापासुन ते एच.बी.पाटील यांच्या घरापर्यंत रस्ता खोदकामासह काँक्रीटीकरण व गटारीचे बांधकाम करणे – १८ लक्ष, जगमोहनदास नगर भागातील बी.टी.पाटील यांच्या घरापासुन ते एन.एस.पाटील यांच्या घरापर्यंत रस्ता खोदकामासह काँक्रीटीकरण व गटारीचे बांधकाम करणे – १८ लक्ष, जगमोहनदास नगर भागातील लोटन शिंपी यांच्या घरापासुन ते मिलिंद मिसर यांच्या घरापर्यंत रस्ता खोदकामासह काँक्रीटीकरण व गटारीचे बांधकाम करणे – १४ लक्ष, जगमोहनदास नगर भागातील दाडकर सर यांच्या घरापासुन ते एल.पी.मोरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता खोदकामासह काँक्रीटीकरण व गटारीचे बांधकाम करणे – १६ लक्ष, उंदीरखेडा रस्त्यापासुन ते सी.के.वाणी यांच्या घरापर्यंत रस्ता खोदकामासह काँक्रीटीकरण व गटारीचे बांधकाम करणे – २७ लक्ष, पंडीत कुंभार यांच्या घरापासुन ते हॉटेल व एस.डी.मोरे यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे खोदकामासह काँक्रीटीकरण करणे – २२ लक्ष या कामांसाठी ५ कोटी मंजुर करण्यात आले आहेत.

या कामांमुळे शहराचा विकासात मोठी भर होणार असुन शहरवासियांना दैनंदिन उद्भवणाऱ्या समस्या सुटणार आहे. या मंजुर कामांमुळे शहरवासियांनी आमदार  चिमणराव पाटील यांचे आभार मानले आहेत. तसेच शहराच्या विकासासाठी भरघोस निधी मंजुर केल्याबद्दल आमदार चिमणराव पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत.

 

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!