जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना मिळणार भरपाई : खा. रक्षा खडसे

मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | जिल्ह्यात सलग पाच दिवस जास्त तापमान नोंदविण्यात आल्याने केळी उत्पादकांना विम्याचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती खासदार रक्षाताई खडसे यांनी दिली आहे.

 

खासदार रक्षाताई खडसे यांनी आज एका पत्रकाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना विम्याच्या माध्यमातून भरपाई मिळणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, १ ० ते १५ मे दरम्यान सलग ५ दिवस जास्त तापमानामुळे केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना आहे.

 

पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पिक विमा योजना आंबिया बहार मधील केळी पिकाच्या अनुषंगाने, महावेध माहिती (डेटा) नुसार असे लक्षात आले आहे की चालू महिन्यात दि.१० मे ते १५ मे २०२३ या कालावधीमध्ये जिल्ह्यातील ५० महसूल मंडळात सलग ५ दिवस तापमान ४५ डिग्री व त्यापेक्षा जास्त राहिल्याने; केळी पिकाला जास्त तापमानाचा फटका बसून, बर्‍याच शेतकर्‍यांचे नुकसान झालेले असुन सदर शेतकर्‍यांना रु.४३,५००/- प्रमाणे नुकसान भरपाई मंजुर होणार आहे.

 

दरम्यान, या पूर्वी जानेवारी महिन्यात सलग ३ दिवस कमी तापमानामुळे प्रति हेक्टर रक्कम रु.२६,५००/- असे (कमी व जास्त तापमान मुळे झालेल्या नुकसान भरपाईचे मंजुर) मंजूर झाले होते. अशी माहिती खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे यांनी दिली आहे.

 

दि.१० मे ते १५ मे २०२३ दरम्यान जास्त तापमान मुळे झालेल्या नुकसान भरपाईस पात्र जळगांव जिह्यातील तालुका व महसूल मंडळे खालील प्रमाणे.

 

रावेर लोकसभा क्षेत्र

 

रावेर : ऐनपुर, खानापूर, खिर्डी बू., खिरोदा, निंभोरा बू., रावेर, सावदा.

चोपडा : अडावद, लासूर, धानोरा प्र., चोपडा, गोरगावले, हातेड बु. चाहार्डी.

मुक्ताईनगर : घोडसगाव, अंतूर्ली, कुर्‍हे, मुक्ताईनगर.

यावल : भालोद, साकाळी, किनगाव बू., बामणोद, यावल, फैजपूर.

भुसावळ : वरणगाव, पिंपळगाव खु., भुसावळ.

 

जळगाव लोकसभा क्षेत्र

 

जळगाव : पिंप्राळा, असोदा, जळगाव शहर, भोकर, म्हसावद, नशिराबाद.

अमळनेर : अमळगाव, भरवस, मारवड, नगाव, शिरुड, वावडे.

चाळीसगाव : शिरसगाव.

धरणगाव : धरणगाव, चांदसर, पाळधी, पिंप्री, साळवा, सोनवद.

एरंडोल : एरंडोल, रिंगणगाव.

पारोळा : तामसवाडी.

भडगाव : भडगाव.

Protected Content