आपले सरकार सेवा केंन्द्रचालक संघटनेचे तहसीलदारांना निवेदन

यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | यावल तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत मधून असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रातून शासनाने नेमून दिलेल्या ४०० पेक्षा जास्त केन्द्रांच्या माध्यमातुन सुविधा ग्रामीण नागरीकांना दिल्या जात असताना तालुक्यातील खाजगी आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना दिलेल्या सीएससी आय डी महाऑनलाईन वापर करून नेमून दिलेले क्षेत्र सोडून तालुक्यातील ग्रामीण भागातील अवैध कामे करत नागरिकांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळत शासनासह नागरीकांची फसवणूक करत असल्याने खाजगी आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांची चौकशी करून त्यांचे वर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी तालुक्यातील ग्रा. पं. सेवा केंद्र चालकांनी येथील गटविकास अधिकारी यांचेकडे दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत मधून असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रातून शासनाने नेमून दिलेल्या ४२० पेक्षा जास्त सुविधा ग्रामीण नागरीकांना दिल्या जात असताना तालुक्यातील खाजगी आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना दिलेल्या सीएससी आय डी महा ऑनलाईन वापर करून नेमून दिलेले क्षेत्र सोडून तालुक्यातील ग्रामीण भागातील अवैध कामे करत नागरिकांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळत शासनासह नागरीकांची फसवणूक करत असल्याने याचा रोष ग्रामीण पातळीवरील गावातील ग्राम पंचायतच्या आपले सरकार सेवा केन्द्रातून माफक सेवा देणाऱ्या केंद्र चालकांना सहन करावा लागत आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की खाजगी सेवा केंद्र चालकांवर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने त्यांना सेवा केन्द्राच्या माध्यमातुन गैरप्रकार करण्यास वाव मिळत आहे. यामध्ये शासकीय ग्रामपंचायत आपले सरकार सेवा केंद्र बदनाम होत असल्याची तक्रार निवेदनात केली असून त्यांचे वर तात्काळ योग्य दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात केली आहे.

यावल तहसीलचे निवासी तहसीलदार संतोष विनंते यांना दिलेल्या निवेदनावर न्हावी तालुका यावल ग्रामपंचायतीचे संजय तायडे, रौनक तडवी परसाळे, प्रभाकर तायडे बामणोद, विठ्ठल कोळी मनवेल, विजय बाविस्कर साकळी, गोकुळ तायडे म्हैसवाडी, सुजाता ढाके किनगाव बुद्रुक, तनुजा तडवी वड्री, पुनम धनगर किनगाव खुर्द, विजय बाविस्कर साकळी , सुलतान पटेल पाडळसा ,जिवन भंगाळे अंजाळे, दिपमाला पारधे हिंगोणा, राकेश कोल्हे वढोदे प्रगणे सावदा, अर्चना काटे शिरसाड , दिलीप धनगर सांगवी , सतिष गावंडे थोरगव्हाण,अरकान तडवी नायगाव ,वसीम तडवी कासारखेडा,आकाश चौधरी बोरखेडा बु , संजय कपले आमोदा, यांचे सह तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत आपले सरकार सेवा केन्द संचालकांच्या सह्या आहेत

Protected Content