Browsing Tag

wajan mape wibhag

वजनमापे विभागाच्या चार सेवा झाल्या ऑनलाईन

जळगाव (प्रतिनिधी)।  शासनाच्या उद्योग सुलभता धोरणाच्या अनुषंगाने वैधमापन शास्त्र कार्यालयाचे कामकाज ऑनलाईन पध्दतीने करण्यास सुरुवात झालेली आहे. मागील वर्षी वजने मापे उत्पादन, दुरुस्ती व विक्री परवाने ऑनलाईन कामानंतर आता वजने व मापे…
error: Content is protected !!