Browsing Tag

live trends news news

पुनगावातील पादचारी रस्तावरील मुरुमची चोरी ; कारवाईची मागणी

पाचोरा प्रतिनिधी । तालुक्यातील पुनगाव ग्राम पंचायत हद्दीतील पाडंव नगरी येथे पुनगाव ग्राम पंचायतीने पाचोरा तालुका पाटबंधारे विभागाच्या अंतुर्ली ते पुनगाव जाणा-या पादचारी रस्ता खोदून त्यावर मुरुम टाकण्यात आला होता. मात्र विना…
error: Content is protected !!