जिल्ह्यातील १८ मे रोजीचे आठवडे बाजार इतर दिवशी भरवावे

जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी ग्रामपंचायतीतील निधन, राजीनामा, अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या पदांच्या पोट निवडणुकांकरीता पारंपारिक पध्दतीने राबविण्यात यावयाचा प्रत्यक्ष निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे. त्यानुसार जळगाव जिल्हयातील १३ तालुक्यातील 80 ग्रामपंचायतीतील 93 सदस्य व 1 थेट सरपंचाच्या रिक्त पदासाठी 18 मे, 2023 रोजी मतदान होणार आहे. यादिवशी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या दृष्टीकोनातून दिनांक 18 मे रोजीचा आठवडे बाजार इतर दिवशी भरविण्याचे आदेश ग्रामपंचायत जिल्हा कार्यालय जळगाव यांनी निर्गमित केले आहे.

मुंबई मार्केट ॲण्ड फेअर्स ॲक्ट 1862 चे कलम 5(अ) व (क) अन्वये खालील गावांचे दिनांक 18 मे, 2023 रोजीचा आठवडे बाजार इतर सोयीच्या दिवशी भरविण्यात यावा. याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

मुक्ताईनगर तालुका- हलखेडा, हिवरा, पिंप्री अकराऊत, राजुरा, रुईखेडा, सारोळा.
जामनेर तालुका- देवडसगाव, रामपुर.
चाळीसगाव तालुका- दसेगाव, वाघळी, बाणगांव, हातले, ओढरे, तामसवाडी, देशमुखवाडी, आडगांव, कृष्णनगर, धामणगांव, मांदूर्णे, दस्केबर्डी पिंपळवाड निकुभ.
रावेर तालुका -वाघोड, रसलपुर, रेंभोटा, तासखेडा, कोळोदा, उदळी खुर्द, निभोंरा बु. कुसुबे बु., पिंप्री, ऐनपुर, पाडळे बु.
जळगाव- कंडारी, धानवड, फुपणी, ममुराबाद,
भुसावळ – वाजोळा, खंडाळा,
यावल- बोरखेडा बु., बोरावल खु., मारुळ,पिंप्री, पिळोदे खु., कासवा, आडगाव, चिंचोली, बामणोद, सांगवी बु, दहिगांव,
बोदवड- करंजी,
पारोळा- तरडी, शिरसोद,
धरणगाव – बोरगांव बु., चोरगांव, पाष्टाने बु., शेरी,
पाचोरा- पिंपळगाव खु. प्र. भ, लोहटार, माहिजी, शिंदाड, डोकलखेडा, कुऱ्हाड बु., वडगांव बु. प्र.पा. सावे बु. प्र.ला,
अमळनेर- लोण खु., लोणसिम, ढेकु खु, लोणचरम, म्हसले, ब्राम्हणे, मुंगसे, वावडे, नगांव खु. खडके,
चोपडा- मजरेहोळ, गरताड,उमर्टी, अनवर्दे बु., दोंदवाडे, हातेड बु.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Protected Content