जिल्ह्यातील दोन सराईत गुन्हेगार ‘एमपीडीए’अंतर्गत स्थानबध्द

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | जिल्हा प्रशासनाने दोन सराईत गुन्हेगारांना दोन वर्षांसाठी स्थानबध्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या संदर्भातील वृत्त असे की, महाराष्ट्र झोपडपट्टी दादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणा-या व्यक्ती (व्हिडीओ पायरेट), वाळु तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तुंचा काळा बाजार करणार्‍या व्यकती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालणेबाबतचा अधिनियम सन १९८१ (महाराष्ट्राचा कायदा क्रमांक ५५ सन १९८१) (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ अर्थात एमपीडीए कायद्यांतर्गत समाजासाठी धोकादायक असलेले जळगाव जिल्ह्यातील दोन गुन्हेगारांना जिल्हादंडाधिकारी जळगाव यांचे आदेशाने स्थानबध्द करण्यात आले आहे.

या संदर्भात जिल्हा माहिती कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०२० पासून जळगाव तालुक्यात अवैधरित्या हातभट्टीची दारु तयार करुन त्याची विक्री करण्याबाबतचे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे वारंवार करणार्‍या जिभाऊ वसंत गायकवाड, ( वय ३४ वर्षे, रा. दापोरा, ता. जि. जळगाव) यांचेवर एमपीडीए कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत पोलीस अधीक्षक जळगाव यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास जिल्हादंडाधिकारी जळगाव यांनी मंजूरी दिल्याने सदर स्थानबध्दास एक वर्षासाठी अमरावती कारागृह येथे एमपीडीए कायद्यांतर्गत हातभट्टीवाले या सदराखाली स्थानबध्द करण्याबाबतची कारवाई करण्यात आलेली आहे.

सन २०१५ पासून जळगाव जिल्ह्यातील यावल, चोपडा व जळगाव तालुकयातील तापी
नदीपात्रातून विनापरवाना अवैधरित्या वाळूची वाहतूक करुन विक्री करीत असल्याने त्यांचेवर दाखल एकूण ०८ गुन्हे दाखल असल्याने श्री. ज्ञानेश्‍वर नामदेव तायडे उर्फ नाना कोळी, ( वय ३२ वर्षे, रा कोळन्हावी, ता यावल ) यांचेवर एमपीडीए कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत पोलीस अधिक्षक जळगाव यांनी प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावास जिल्हादंडाधिकारी जळगाव यांनी मंजूरी दिल्याने संबंधीत व्यक्तीस एक वर्षासाठी नागपूर कारागृह येथे एमपीडीए कायद्यांतर्गत वाळू तस्कर या सदराखाली व शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना जिवे ठार मारण्याचा प्रयतून करणे या गुन्ह्यांखाली त्यांचेवर धोकादायक व्यक्ती या सदराखाली स्थानबध्द करण्याबाबतची कारवाई करण्यात आलेली आहे.

जळगाव जिल्ह्यात एमपीडीए कायद्यांतर्गत माहे नोव्हेंबर २०२२ पासून आजपावेतो गंभीर गुन्हे दाखल असलेले एकूण १९ गुन्हेगारांवर धोकादायक व्यक्ती, हातभट्टीवाले व वाळू तस्कर या नियमाखाली नागपूर, अमरावती, ठाणे, नाशिक, येरवडा या मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबध्द करण्याबाबतची कारवाई जिल्हादंडाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे.

Protected Content