Browsing Tag

रावेर तहसीलने ३१ मार्च पूर्वी दिलेले टार्गेट पूर्ण करा – प्रांताधिकारी कैलास कडलक

रावेर तहसीलने ३१ मार्च पूर्वी दिलेले टार्गेट पूर्ण करा – प्रांताधिकारी कैलास कडलक

रावेर प्रतिनिधी । रावेर तालुक्याला शासनाने दिलेले उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी सर्व तलाठ्यानी महसूल वाढीसाठी प्रर्यत्न करावे येणाऱ्या ३१ मार्चच्या आधी शासनाने दिलेले उद्दीष्ट पूर्ण करावे शेतसारा नजराने बाकी असणाऱ्यांकडून भरून घेण्याच्या सूचना…
error: Content is protected !!